uLab

Jak pracovat s bidovací strategií target CPA – 3 scénáře

October 18, 2023, Markéta Kabátová

Používáte bidovací strategie a potřebujete stáhnout náklady? Nebo naopak potřebujete boostnout objemy? Jak se zachovat a přitom nevypínat strategii? Mrkněte na doporučené postupy.

Další odkazy na naše podcasty:

 

Úvodní poznámka: V celém článku budu používat tCPA = zvolená cílová CPA u bidovací strategie, rCPA = reálná CPA za posledních 30 dní.

Scénář 1: Potřebujete snížit investice

1) Pokud to nespěchá a můžete snižovat pozvolna:

  • rCPA > tCPA –> nesahat, náklady se upraví samy
  • rCPA ≤ tCPA –> snižte tCPA (o 20-30% oproti rCPA), bidovací strategie sama utáhne uzdu

2) Pokud to potřebujete udělat rychle:

Pokud máte dobré výsledky a daří se vám plnit CPA, tak ještě než začnete snižovat spend, zkuste s firmou probrat, jestli by nedávalo smysl zvýšit měsíční budget. Třeba zjistíte, že firma má prostor a bude ráda za větší objemy.

Pokud ale prostor není, tak nejdříve přenastavte budget podle denního spendu, který si můžete dovolit (zbytek budgetu vydělíte zbývajícím počtem dní v měsíci). Potom postupujete stejně jako v prvním bodě.

Scénář 2: Potřebujete snížit CPA

Nejdřív se podívejte, jestli je CPA vysoké za posledních 30 dní nebo jen za poslední týden. Pokud je tam krátkodobý výkyv, tak bych se snažila vyčkat a předpokládala, že se CPA upraví sama. Pokud je za posledních 30 dní CPA vyšší než potřebujete, existují dvě možnosti, jak postupovat:

  • rCPA ≤ tCPA –> snižte tCPA
  • rCPA > tCPA –> tady je potřeba zvážit – má strategie dost dat? Dali jste jí dost času, aby se zoptimalizovala? Udělali jste nějakou změnu, která strategii rozhodila? Nebo se událo něco na vašem webu či na trhu?

Scénář 3: Potřebujete zvýšit objemy

Tady bude potřeba nejdřív zkontrolovat podíl zobrazení (IS) a podíl prokliků (CS) – a zvážit, jestli máte prostor pro zvýšení CPA. Toto jsou možné scénáře:

  • rCPA = tCPA + máte prostor v IS/CS a v CPA –> zvyšte CPA
  • rCPA = tCPA + nemáte prostor v IS/CS –> rozšiřte klíčová slova (ideálně ale pro tyto experimenty mějte separátní kampaň, abyste neovlivňovali učení stávající dobře performující kampaně) nebo zkuste nová cílení
  • rCPA = tCPA + máte prostor v IS/CS, ale ne v CPA –> zkuste probrat s firmou zvýšení limitu CPA
  • rCPA > tCPA –> zkuste se podívat do segmentů, jestli nemůžete někde něco ořezat (lokality, zařízení)

Markéta Kabátová

Intentional ignorant, incorrigible optimist, tireless cyclist and insistent fighter for more effective campaigns.
All articles by author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this:

Wanna pick up the pace to meet your goals?
Can we help you transform your project into a masterpiece?

Let’s talk!

petr@ulab.rocks
Company: UnicornsLab s.r.o.
ID Nr.: 04761979
map