uLab

Jak se rozhodnout, jestli mít člověka v týmu

June 12, 2024, Markéta Kabátová

Rozhodnout se, jestli si člověka v týmu nechat nebo nenechat může být dost těžké. Je ale potřeba udělat ho včas, protože jeden špatný článek v týmu může ovlivnit celý váš tým a to rozhodně nechcete. Ale podle čeho se rozhodnout? Já mám už z průběhu let rozpoznaných několik red flags, které mě vždy upozorní, že jdeme špatným směrem a že bude nejlepší se rozloučit. V tomhle podcastu tyto varovné signály proberu podrobněji.

Další odkazy na naše podcasty:

Markéta Kabátová

Intentional ignorant, incorrigible optimist, tireless cyclist and insistent fighter for more effective campaigns.
All articles by author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this:

Wanna pick up the pace to meet your goals?
Can we help you transform your project into a masterpiece?

Let’s talk!

petr@ulab.rocks
Company: UnicornsLab s.r.o.
ID Nr.: 04761979
map