uLab

Jaké je ideální PNO? Jak se o tom s firmou bavit?

February 21, 2024, Markéta Kabátová

Tuto historku jsem od firem slyšela už mockrát. Firma stanovila agentuře maximální PNO. PPC specialiasta byl tak šikovný, že zvládl cíl PNO splnit. A firma z toho byla nešťastná. Co se stalo?

Další odkazy na naše podcasty:

PPC specialista dostal cíl maximálního PNO a tak začal optimalizovat. Začal kampaně škrtit, aby cíl splnil. Firmě začal padat obrat a postupně se hlouběji a hlouběji nořila do problémů.

V tomto scénáři je několik problémů:

  • hlavní cíl PNO: PNO má být jen limit, ne cíl, ke kterému budete optimalizovat
  • PPC specialista nevaroval firmu dopředu, co bude snížení PNO znamenat

Dobrá, tak jak se s firmou o maximálním PNO/CPA bavit?

Krok č.1: podívejte se na impression share a click share, máte prostor pro růst?

Krok č.2: kolik byste mohli získat při volnějším PNO/CPA? Vycházejte z historických dat, z vašich odhadů a odhadů Googlu

Budete muset odhadnout, o kolik budete muset zvýšit bid, abyste dosáhli většího počtu prokliků -> konverzí.

Krok č.3: Diskuze s firmou – ukažte jí vaše odhady. O kolik se zvýší náklady, vs o kolik se zvýší obrat

POZOR! Nikdy neukazujte jen růst konverzí, na to firmy neslyší. Ukazujte růst profitu.

Krok č.4: Ověřte vaše odhady a otestujte, jestli opravdu můžete za předpokládané náklady dostatečně vyrůst

Markéta Kabátová

Intentional ignorant, incorrigible optimist, tireless cyclist and insistent fighter for more effective campaigns.
All articles by author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this:

Wanna pick up the pace to meet your goals?
Can we help you transform your project into a masterpiece?

Let’s talk!

petr@ulab.rocks
Company: UnicornsLab s.r.o.
ID Nr.: 04761979
map