uLab

Benchmark z komunity: Fakturace vol.2

Benchmark z komunity: Fakturace vol.2

October 4, 2020, Markéta Kabátová

Máme pro vás pokračování z dotazníku na téma fakturace. Minule jsme se dozvěděli, že rozptyl času potřebného na vytvoření kampaní je obrovský. 64% respondentů si účtuje hodinovou sazbu a 45 % fixní měsíční sazbu. 41 % měří na minutu přesně a 43 % zaokrouhluje na čtvrthodiny. A co jsme zjistili v druhém dotazníku?

Asi všichni čekáte na informaci, jak se pohybuje hodinovka specialistů. Tak to nás zase velmi překvapilo! Většina PPC specialistů fakturuje do 1000 Kč na hodinu.

Další důležitá fakta k počítání hodinovky jsou aktivity, které fakturujete.

1. Cestu na schůzky: 72 % uvedlo, že čas potřebná na cestu nefakturuje, 19 % ano, jeden člověk uvedl, že počítá jen jednu cestu, zbytek občas, podle toho, jak jim cesta sedí v plánech s ostatními schůzkami

2. Operativní úkoly (vystavování faktur, předávání úkol napříč týmem): 51 % nefakturuje, 30 % ano, zbytek částečně

3. Méně odpracovaných hodin: jen 41 % ppcčkařů odpovědělo, že sníží vždy fakturaci, pokud odpracují méně hodin, 25 % jen pokud jde o více hodin, 27 % fakturaci nesníží

4. A z minulého dotazníku způsob měření hodin: 41 % měří na minutu přesně a 43 % někdo zaokrouhluje na čtvrthodiny. 10 % respondentů pak odpovědělo, že trackuje jen větší celky a do fakturace vůbec nezahrnují drobné prostoje, komunikace a podobně.

Když se bavím s majiteli agentur, trochu se přeme v tom, kolik hodin je člověk vlastně schopný měsíčně odtrackovat. My počítáme s 80 – 90 hodinami. Ale agentury, se kterými jsem to diskutovala, měli nastavený standard mezi 110 – 130 hodinami. V dotazníku 38 % respondentů uvedlo, že měsíčně vyfakturuje méně než 80 hodin. A co ostatní?

  • 80 – 100 hodin vyfakturuje 21 % specialistů
  • 100 – 120 hodin vyfakturuje 15 %
  • 120 – 160 hodin vyfakturuje 13 %
  • více než 160 jen 9 %

Zajímalo nás, jestli nějak souvisí výše hodinovky s odhadem hodin pro vytvoření vzorové kampaně, ale bohužel jsme na vyhodnocení neměli dost dat. Takto vypadly průměry hodinovky u jednotlivých odhadů hodin:

Ještě připomenu, jaký byl rozptyl mezi počty potřebných hodin:

Robert Štípek ve svém článku kritizoval praktiku podhodnocování potřebného počtu hodin a následnému fakturování víceprací. Podle našeho dotazníku to nevypadá tak špatně. 6 % se to nikdy nestává, 24 % se přiznalo, že i když se jim to stane, tak to stejně nevyfakturují. 34 % se to stává velmi zřídka a 33 % občas. Nikdo neuvedl, že by se mu to velmi často.

A co lidi používají pro trackování času?

  • 75 % využívá toggle nebo jiný nástroj pro trackování času (uváděli jste – Clockify, Caflou, 1click, stopky ve Windows, Time Doctor, Everhour, Costlocker, Freelo)
  • 16 % excel nebo spreadsheety
  • 10 % používá deníček
  • 9 % google kalendář
  • 2 lidi odpověděli, že používají interní systém

A kdo odpovídal? Získali jsme 116 odpovědí, 69 % lidí uvedlo, že jsou na volné noze (tuto otázku jsme přidali dodatečně, takže u 15 lidí nevíme)

Markéta Kabátová

Intentional ignorant, incorrigible optimist, tireless cyclist and insistent fighter for more effective campaigns.
All articles by author

Comments

06. 10. 2020, Karel Borovička

Jen nuance - prvotní nastavení kampaně - nikdy nedělám "komplet", je to řádově tak hlavních 50 % podle priorit. A práci rozporostřu i s ohledem na rozpočet na další měsíce.

06. 10. 2020, David

Skvele.dekuji

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this:

Wanna pick up the pace to meet your goals?
Can we help you transform your project into a masterpiece?

Let’s talk!

petr@ulab.rocks
Company: UnicornsLab s.r.o.
ID Nr.: 04761979
map