uLab

Fuck-up prevention activities vol. 1: search

July 19, 2023, Markéta Kabátová

Máte své kampaně rádi pod kontrolou? Rádi předcházíte problémům? My taky! Proto máme v uLabu vyladěné checklisty a vydefinované aktivity, díky kterým na nás nikde nečeká žádný strašák v podobě astronomického PNO nebo pokulhávající kvalitě nastavení. Začneme aktivitami ve vyhledávání.

Další odkazy na naše podcasty:

Disclaimer: u každé aktivity uvádím, jak často ji děláme. Samozřejmě záleží i na účtu (jestli se tam mění sezóny nebo ne, na objemu dat, na rozvojových aktivitách, které tam provádíme).

A ještě jedna poznámka: v podcastu ještě více zmiňuji, PROČ dělat tyto aktivity

1. Kontrola vyhledávacích dotazů

 • Jak často? Měsíční
 • Co provést: Zkontrolovat top 200-500 dotazů, vyloučíte nerelevantní, přidáte relevantní
 • Jak to provést: V dashboardu nebo v rozhraní

2. Drahé konverze

 • Jak často? Měsíční
 • Co provést: Kontrola sestav se CPA/PNO výrazně vyšším než limit, nezapomeňte také zkontrolovat sestavy se spendem, ale bez konverzí
 • Jak to provést: Uložený filtr v rozhraní nebo dashboard

3. Nízké CTR

 • Jak často? Měsíční
 • Co provést: Kontrola sestav s nižším CTR než 1 %
 • Jak to provést: Uložený filtr v rozhraní nebo dashboard

4. Kontrola překlepů

 • Jak často? Čtvrtletní
 • Co provést: Kontrola reklamních textů
 • Jak to provést: Stáhnout do spreadsheetu a použít funkci na hledání překlepů

5. Sezonní kontrola reklam

 • Jak často? Čtvrtletní
 • Co provést: Kontrola reklamních textů
 • Jak to provést: Vyhledat čísla, procenta, slevy v reklamách a rozšíření

6. Kontrola segmentů

 • Jak často? Měsíční/čtvrtletní
 • Co provést: Podívat se na CPA/PNO na úrovni zařízení, lokality, publik, search partners
 • Jak to provést: Můžete mít v dashboardu nebo některé segmenty můžete rychle kontrolovat přes vlastní sloupce

7. Overlaps check

 • Jak často? Čtvrtletní/půl roční
 • Co provést: Podívat se, jak se vyhledávací dotazy napříč kampaněmi překrývají
 • Jak to provést: Stáhnout vyhledávací dotazy do spreadsheetu nebo dashboard

8. Kontrola nastavení

 • Jak často? Čtvrtletní
 • Co provést: Zkontrolovat, jestli cílíte na země/území, na která chcete, na jazyky, …
 • Jak to provést: Zkontrolujte na úrovni účtu nastavení všech kampaní.

9. Kontrola rozšíření

 • Jak často?  Čtvrtletní
 • Co provést: Zkontrolovat, co se zobrazuje a jak moc
 • Jak to provést: Stáhnout data do sheetu

10. Kontrola vylučujících slov

 • Jak často?  Čtvrtletní
 • Co provést: Projít si vylučující klíčová slova a seznamy
 • Jak to provést: Přemýšlet, jestli opravdu dává smysl mít dané slovo vyloučené v dané shodě

11. Kontrola sestav s 0 impresemi

 • Jak často? Měsíční/čtvrtletní
 • Co provést: Zjistit, proč sestavy nemají objem (mohou být opravdu bez impresí, nebo s malinkatým objemem impresí)
 • Jak to provést: Jít do kampaní a proklikat si dané sestavy, podívat se na klíčová slova (jestli nejsou všechny low search volume), podívat se na reklamy (jestli nejsou zamítnuté), jestli nemáte nízký bid/ad rank nebo jestli jste něco špatně nevyloučili

12. Srovnání dotazů Sklik vs Google, shopping vs vyhledávání, DSA vs vyhledávání

 • Jak často?  Čtvrtletní
 • Co provést: Srovnat dotazy v Google Ads a Skliku, nebo vyhledávání a shoppingu, popřidávat, co kde chybí. U shoppingu optimalizovat feed.
 • Jak to provést: Stáhnout data do sheetu a srovnat přes kontingenční tabulku

A co teď? Jaké je TODO na vás? Projděte si, jaké aktivity děláte vy pravidelně a zvažte, jestli byste neměli váš seznam aktualizovat.

Markéta Kabátová

Intentional ignorant, incorrigible optimist, tireless cyclist and insistent fighter for more effective campaigns.
All articles by author

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this:

Wanna pick up the pace to meet your goals?
Can we help you transform your project into a masterpiece?

Let’s talk!

petr@ulab.rocks
Company: UnicornsLab s.r.o.
ID Nr.: 04761979
map